Fundacja została powołana w celach:

 1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. sportu, rekreacji i turystyki,
 4. ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 5. dobroczynności i działalności charytatywnej,
 6. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób potrzebujących wsparcia,
 7. tworzenia jednostek pomocy i wsparcia dla osób niezdolnych do pracy oraz dla osób wymagających readaptacji społecznej,
 8. upowszechniania i popularyzacji tańca jako jednej z dziedzin życia społecznego,
 9. nauki tańca, choreoterapii, rehabilitacji społecznej, integracji w trakcie zajęć i spotkań,
 10. organizacji i wspierania inicjatyw lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w zakresie promocji zdrowego stylu życia, edukacji prozdrowotnej, współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi,
 11. organizacji warsztatów, prelekcji, projekcji, kongresów, festiwali, pokazów, koncertów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie lekcji, warsztatów i szkoleń
 2. Organizację i współorganizację wszelkich działań mogących promować i upowszechniać taniec – koncerty, festiwale, projekcje filmow, prelekcje i wystawy, kampanie społeczne, programy TV
 3. Organizowanie szkoleń, imprez i wyjazdów integracyjnych, przeznaczonych dla osób z różnych środowisk, osób niepełnosprawnych, osób starszych i innych, mających utrudniony dostęp do kultury i rekreacji
 4. Promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
 5. Aktywizację i wyrównywanie szans na dotarcie do tańca, muzyki i rekreacji
 6. Wykorzystanie tańca i choreoterapii do rehabilitacji osób potrzebujących
 7. Promocja różnorodnych działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych
 8. Integracja osób związanych z tańcem, współpraca z innymi organizacjami o podobnych celach.
 9. Współpraca międzynarodowa, wymiana doświadczeń, wspólne działania edukacyjne i kulturalne.
 10. Działalność wydawnicza o tematyce tanecznej, kulturalnej.
 11. Proponowanie różnych form tanecznego spędzania czasu – klubik dla dzieci, taneczna kawiarenka.
 12. Pomoc w poszukiwaniu pracowników związanych z kulturą, rekreacją i tańcem.

27-29.09.2019 - I Między

Z dumą i radością ogłaszamy i zapraszamy!!!27-29.09.2019 – I MIĘDZYNARODOWY […]

11-12.10.2014 - Dni Tańc

Fundacja Łączy Nas Taniec zaprasza na „Dni Tańca”. Tym razem […]

8.06.2014 - Gorące Tango

Wydarzenie roku w szczecińskim świecie tangowym! Kolejny raz jedna z […]

15 maja 2013 - Energia, p

Wydarzenie roku w szczecińskim świecie tangowym! Jedna z najpopularniejszych orkiestr […]

11 kwietnia 2013 - Koncer

Zapraszamy na kolejne wspaniałe wydarzenie tangowe:) Po raz kolejny nasze […]

27-29.09.2019 - I Między

Z dumą i radością ogłaszamy i zapraszamy!!!27-29.09.2019 – I MIĘDZYNARODOWY […]

11-12.10.2014 - Dni Tańc

Fundacja Łączy Nas Taniec zaprasza na „Dni Tańca”. Tym razem […]

8.06.2014 - Gorące Tango

Wydarzenie roku w szczecińskim świecie tangowym! Kolejny raz jedna z […]

15 maja 2013 - Energia, p

Wydarzenie roku w szczecińskim świecie tangowym! Jedna z najpopularniejszych orkiestr […]

11 kwietnia 2013 - Koncer

Zapraszamy na kolejne wspaniałe wydarzenie tangowe:) Po raz kolejny nasze […]